Przed odpięciem form z papieru od wykrojów z tkaniny należy sprawdzić, czy przeniesione zostały wszystkie niezbędne znaki.
Z wykrojami należy się obchodzić bardzo delikatnie, a zwłaszcza nie wyciągać ich, niektóre bowiem tkaniny zniekształcają się lub strzępią przy manipulowaniu nimi.
Dwie lub więcej zestawianych razem części należy ułożyć na stole zgodnie ze znakami form i spiąć je szpilkami. Wpinać szpilki poprzecznie w stosunku do szwu, przeszycie bowiem na nowoczesnej maszynie tak wpiętej i zostawionej szpilki nie uszkodzi igły maszyny. Do fasłrygowania ubranka dla psa używać luźno skręconej specjalnej nitki. Nawlekać do igły nitkę nie dłuższą niż 70—80 cm. Nitkę fasłrygi umocować na początku szwu kilkoma ściegami lub grubym supłem. Mały supeł w luźnej tkaninie często się gubi i dlatego lepiej pozostawić sterczący koniec fasłrygi. Fasłrygą szyje się ściegiem przed igłą, długości 1 cm i w odstępie 1 cm w szwach prostych; w szwach o skomplikowanym rysunku należy szyć ściegami małymi.
Środek nieprzecinanych części ubranka (np. tył dresu) wyznacza się dużymi ściegami fasłrygi w samym złożeniu tkaniny.
Aby równo zestawić pasy lub kratę, stosuje się specjalną odmianę fasłrygowania: obie warstwy ułożyć obok siebie, prawą stroną do wierzchu. Jedną z nich podwinąć wzdłuż wyznaczonego szwu i nałożyć na drugą wzdłuż znaków, zwracając uwagę, żeby pasy lub krata obu warstw stykały się ze sobą. Spiąć obie warstwy, a następnie fastrygować gęstym ściegiem (żeby się wzór nie przesuwał). Wpinać igłę na przemian w wierzchnią warstwę w samym załamaniu i w spodnią wzdłuż znaków szwu . Po lewej stronie widoczna będzie normalna fasłrygą, a jednocześnie zabezpieczone właściwe połączenie pasów lub kraty bez przesunięć.
Przy pęłelkowaniu linii prostych można szyć dość dużymi ściegami, natomiast wszelkie linie nieregularne, kąty i łuki pęłelkować trzeba ściegami małymi, aby po rozcięciu nici fasłrygi pozostało dużo znaków w obu warstwach.