Obejmuje ona wyżły z wyjątkiem ras angielskich. U nas spotykamy się praktycznie tylko z wy-złem niemieckim w 4 odmianach szaty, pudelpointerem, miinsterlanderem, wyżłami węgierskimi w dwu odmianach i czeskim fous-kiem. Wyżły i griffony francuskie, duńskie, holenderskie, portugalskie czy włoskie do nas nie docierają, a także na wystawach międzynarodowych na zachodzie Europy występują tylko w granicach swoich krajów.