Prasowanie obok szycia należy do podsta­wowych zabiegów przy wykonywaniu odzieży.
Żelazko . Jest to zasadnicze na­rzędzie do prasowania. Wygodne w użyciu i praktyczne są żelazka zaopatrzone w regulator temperatury i urządzenie do samoczynnego wyłączania prądu. Za po­mocą pokrętła nastawia się określoną tem­peraturę odpowiednią do stosowanej tkaniny. Z chwilą, gdy ciepłota żelazka przekroczy tę temperaturę, regulator samoczynnie wyłącza dopływ prądu. Za­kres temperatury  określonej  termoregula-
torem wynosi od 60°C do 250°C. Należy zwracać uwagę, aby podstawka żelazka była zawsze gładka i czysta. Zanieczysz­czoną powierzchnię grzejną można łatwo oczyścić pociągając nim po cienkiej warstwie soli rozsypanej na papierze. Posuwanie żelazka po powierzchni tkaniny ułatwia wosk, którym (po zawinięciu w kawałek tkaniny) pociera się nagrzane żelazko, a następnie pociąga po pra-sowniku. Żelazko należy przechowywać w miejscu suchym. Nie wolno ochładzać rozgrzanego żelazka przez włożenie do zimnej wody.
Przy prasowaniu żelazkiem elektrycznym należy zachować środki ostrożności za­bezpieczające przed poparzeniem lub porażeniem prądem:

  • używać tylko żelazka sprawdzonego, bez wad, nie wolno prasować żelazkiem z uszkodzoną izolacją elementu grzejnego lub z uszkodzoną obudową;
  • sznury z uszkodzonymi wtyczkami lub z uszkodzoną izolacją zewnętrzną nie nadają się do użytku; należy je zreperować;
  • włączając i wyłączając zachować prawidłową kolejność; przy włączaniu najpierw wciska się wtyczkę do gniazdka żelazka, a następnie do gniazdka sieci; przy wyłączaniu w pierwszej kolejności wyjmuje się wtyczkę z gniazdka sieci, a następnie z gniazdka żelazka; przy włą­czaniu i wyłączaniu trzymać za wtyczkę, a nie pociągać za sznur;

woda jest dobrym przewodnikiem elektryczności — dotykanie metalowych części żelazka mokrymi rękami grozi pora­żeniem.
Deska do prasowania ułatwia manipulowanie prasowanym ubiorem, przez co unika się tworzenia zbędnych i często trudnych do usunięcia zapraso-wań. W przypadku braku deski prasuje się na stole przykrytym kocem i czystym płótnem (wskazane lniane).
Rękawnik ułatwia dokładne pra­sowanie rękawów, karczków, zakładek i zmarszczeń.
Zaparzaczki chronią prasowane materiały przed przypaleniem i połyskiem. Zmoczo­na w wodzie, a następnie wyżęta nawilża prasowaną tkaninę i ułatwia prasowanie, szczególnie wyrobów z tkanin wełnianych i wełnopodobnych. Zaparzaczki wykonuje się z mocnego lnianego płótna o wymia­rach 75×60 cm.