Ze względu na indywidualne cechy każdej figury, niewymierne centymetrem, a czasem niedostrzegalne   przy   pierwszym    spojrzeniu   —   mimo korekty form i adaptowaniu ich do wymiarów z figury psa — wymagane jest przeprowadzenie miar kontrolnych na figurze psa, potocznie zwanych przymiarkami. Dopiero miary decydują o tym, jaka będzie szyta odzież dla psów.
Wykwalifikowany rzemieślnik przeprowadza miary kontrolne co najmniej 2 razy, a czasem przy znacznej ilości poprawek — 3 lub więcej. Przy szyciu dla psów lepiej przeprowadzać więcej przymiarek i szyć etapami. Wygodniej bowiem mierzyć kołnierz lub rękawy, gdy szwy ramienia lub boczne są już zszyte na maszynie, rozprasowane i obrzucone.
Przygotowanie do miary polega na połączeniu wszystkich podstawowych elementów ubranka fastrygą w jedną całość tak, żeby można było włożyć ubiór na psa dla którego się szyje. Przygotowanie do następnych przymiarek polega również na połączeniu wszystkich elementów, z tym jednak, że część szwów jest już zszyta na maszynie, rozprasowana i wykończona.
Podczas przymiarek sprawdza się jak ubranko leży, nanosi się ewentualne zmiany szpilkami, a prawidłowo zestawione fastrygą szwy można po mierze szyć na maszynie.
Do przeprowadzenia miary kontrolnej ubranka dla psa wskazane jest poprosić kogoś o pomoc. Akrobacje przy samodzielnym wpinaniu np. szpilki do talii w tyle — nie na wiele się zdadzą.
Pierwsze spojrzenie należy zwrócić na środek przodu; powinien on znajdować się pośrodku mierzącej osoby. Najczęściej jest to środek po nitce prostej, a po to, żeby nie przesuwał się podczas miary, można go pomocniczo przypiąć do bielizny. W elementach odzieży krojonej po skosie — środek przodu powinien się znajdować na linii pełnego skosu.

Po każdej przymiarce zdejmować ostrożnie ubiór z psa, żeby nie wypadły szpilki; brak szpilki po mierze spinającej poprawkę wymaga powtórzenia przymiarki. Wszystkie zmiany oznaczone i spięte szpilkami trzeba po mierze trwale oznaczyć fastrygą. W pierwszej kolejności, przed usunięciem szpilek, wyznaczyć zmiany kredą krawiecką lub nitką fastrygi. Wszędzie tam, gdzie spięto dwie warstwy tkaniny, wyznacza się nową linię obu warstw; przeszyć fastrygą raz po tej stronie, gdzie wpinano szpilki, drugi raz po tej, gdzie widoczne są tylko części szpilek — bez łebków. Uważać, żeby nie przeszyć fastrygą obu warstw.
W zasadzie mierzy się tylko jedną stronę i przy symetrycznej budowie figury wystarczy spinać poprawki podczas miary tylko z prawej strony, a pomierze przenosić je na lewą. Jeśli prawa strona figury różni się od lewej (bardziej odstające jedno biodro, jedno ramię bardziej pochylone iłp.) — co się dość często zdarza — trzeba nawet przy nieznacznych różnicach mierzyć obie strony, tj. spinać poprawki inne dla każdej z nich.
Po wyjęciu szpilek linie poprawek wyznaczone fastrygą wyrównać kredą i jeśli poprawki dotyczą lewej i prawej strony psa dla którego się szyje, trzeba przenieść nowo wyznaczone zmiany na drugą połowę poszczególnych elementów. Znaczyć obie warstwy po poprawkach radełkiem, kredą krawiecką albo pętelkowaniem. Poprzednie znaki usunąć, żeby nie myliły przy ponownym zestawieniu części.
Wychwytywanie usterek podczas miar kontrolnych na figurze nie jest łatwe, wymaga bowiem wyszkolonego spojrzenia i dlatego trzeba mierzyć bardzo uważnie. Prawidłowo przeprowadzone miary i kolejność tego jak gdyby przeglądu na figurze psa — oszczędza czas dodatkowych poprawek i ma znaczenie dla jakości gotowej odzieży. Dokładne wskazówki jak mierzyć i jak poprawiać po przymiarkach znajdują się w dalszej części przy omawianiu poszczególnych rodzajów odzieży.