E. MASZYNA DO SZYCIA — OBSŁUGA I  KONSERWACJA
W porównaniu z szyciem ręcznym, szycie na maszynie przyśpiesza i ułatwia pracę, szczególnie przy wykorzystaniu wszystkich możliwości oferowanych przez nowoczes­ne maszyny, które nie tylko szyją, ale i cerują, obrzucają, haftują, dziergają dziurki. Podejmując decyzję kupienia i wyboru maszyny trzeba wziąć pod uwagę własne warunki domowe i przewidzianą częstotliwość używania maszyny. Pamiętać trzeba, że maszynę walizkową po rozło­żeniu ustawia się na odpowiednio przy­stosowanym stole (zbyt niski lub za wysoki utrudnia prawidłowe szycie). Wygodniej­sze w użyciu są maszyny stolikowe lub szafkowe. Złożone zajmują mało miejsca, są „ustawne” i mogą służyć jako pomocni­cze mebelki. Aby uniknąć szybkiego zmę­czenia przy szyciu należy zwrócić uwagę, aby krzesło miało odpowiednią wysokość, dostosowaną do figury — postawa ciała podczas szycia nie może być zbyt wypros­towana ani też zbyt pochylona. Pomieszczenie, w którym ustawia się maszynę, powinno być dostatecznie suche; niewskazane jest ustawianie maszyny do szycia w kuchni, gdzie w czasie gotowa­nia wytwarza się para, niszcząca poszcze­gólne części. Podczas szycia układa się elementy szytego ubioru szerszymi i dłuż­szymi częściami na lewej stronie maszyny (od strony igły) i przytrzymuje lewą ręką; prawą ręką należy poruszać koło, a także lekko prostować i przesuwać części już przeszytego elementu. Aby maszyna wykonywała ściegi prawidło­wo, należy ją odpowiednio przygotować i  przestrzegać następujących  warunków:
—    nici i igła muszą być dobrane pra­widłową grubością, odpowiednią dla ro­dzaju  i  faktury tkaniny;
—    igła założona prawidłowo musi mieć dłuższe wyżłobienie od strony prze­ suwania  nici przez uszko;
—    nici górne należy założyć według wskazówek w instrukcji dołączonej do maszyny; pominięcie jednego tylko pro­wadnika lub zmiana kolejności może być powodem nieprawidłowych ściegów lub zrywania nici;
—    nici dolne wysuwające się z bębenka muszą mieć tę samą grubość i moc, co nici górne,  lub  o jeden   numer cieńsze;
—    naprężenie nitki górnej i dolnej powinno   być   jednakowe,   wówczas   maszyna   wykonuje   równe   ściegi   po   obu stronach  tkaniny;
zbyt mało naprężona nitka górna i dolna układa się luźno na tkaninie i jest łatwa do wyciągnięcia, powodując roz­luźnienie  szwu   lub  nadprucie;
podczas zakładania igły, osadzania szpulki z bębenkiem, igielnica musi znaj­dować się w najwyższym położeniu; po­kręcając ręką koło, przesuwamy igielnicę do góry w chwili rozpoczęcia i kończenia szwu;
w celu wyciągnięcia w górę dolne. nitki, należy ująć lewą ręką koniec nitki górnej przewleczonej przez uszko igły i przekręcać koło do momentu, gdy igiel­nica wzniesie się do najwyższego poło­żenia; przez lekkie pociągnięcie górne; nitki dolna zostanie wyciągnięta przez otwór w płytce ściegowej;
przed   rozpoczęciem   szycia   należ pamiętać o ułożeniu obu nitek pod stopkę do tyłu